Velkommen til Danske Orkesterdirigenters Blog.

Det er godt at vide, hvad der rører sig i egen musikbranche. Uden om sker der også mange ting i musiklivet mere generelt, og det vekselvirker med det øvrige kulturelle liv og samfundsliv. Selv påvirkninger fra udlandet kan virke ind på en dirigents arbejde.

Det er bloggens formål at orientere om nyheder m.m. fra musik- og kulturlivet nationalt og internationalt til inspiration til det daglige virke.

Læs bloggen:

https://danskeorkesterdirigenter.wordpress.com