Dansk Kapelmesterforening - DK

Dansk Kapelmesterforening er en faglig sammenslutning af dirigenter og kapelmestre inden for den seriøse musik, militærmusikken samt teater-, show-, jazz- og populærmusikområdet, og som varetager sine medlemmers interesser i form af nyheder, arrangementer, støtte og kurser. Vi anvender mange af deres dirigenter som instruktører.

www.kapelmesterforening.dk

European Brass Band Association - EBBA

One of the objects of the Association shall be to further and promote the intrinsic, aesthetic and social values of brass bands in Europe. Each year EBBA will plan, organise and supervise the EBBC together with any appropriate events for example conferences, forums, meetings, workshops and masterclasses for european brass bands, musicians, conductors, jury and panel members, and composers. Further EBBA will make efforts to establish contacts with music education institutions to promote better recognition of the brass band within the context of music studies. To promote cooperation between amateur and professional musicians and within this context, to encourage exchanges between european countries will be one of the main activities of the Association.

http://www.ebba.eu.com


The European Championship for Wind Orchestras - ECWO

The European Championship for Wind Orchestras is an international non-profit association, with the purpose of arranging the European Championship for Wind Orchestras.
Through this championship the association wishes to

  • Promote wind music and the values connected with wind music
  • Improve an help sustain high levels within wind orchestras
  • Stimulate and support international contacts and networking
  • Promote and develop new repertoire for harmony orchestras

http://ecwo.eu

 

Art Music Denmark (tidl. SNYK)

- dansk genreorganisation for klassisk musik ny kompositionsmusik og lydkunst

Art Music Denmark, der tidligere hed SNYK, er genreorganisation for klassisk musik, ny kompositionsmusik og lydkunst. Art Music Denmark skaber nye netværk, arrangerer koncerter, talks, seminarer og konferencer.  Dette med et særligt fokus på den professionelle del af vækstlaget, freelancere samt de mindre ensembler og institutioner.


https://artmusicdenmark.org/

 

Musikskoledage i Tivoli

MUSIKSKOLEDAGE i TIVOLI er et landsdækkende arrangement for musikskoleelever. Her præsenteres resultaterne af musikskolernes arbejde; både for så vidt angår bredden og talentplejen. Der er deltagelse af musikskoleelever fra alle dele af Danmark, som får den store oplevelse at optræde for et internationalt publikum – enten på en af Tivolis eksisterende scener, eller på specialbyggede tribuner. Til 25-års jubilæet i 2014 deltog 280 ensembler og kor med samlet 6.600 elever fra 74 musikskoler – og overværet af omkring 50.000 Tivoli-gæster. Musikskoledage er en aktivitet under Musik og Ungdom.

www.musikskoledageitivoli.dk

Musik og Ungdom


Musik og Ungdom er en ungdomsorganisation, hvis virksomhed er rettet mod musikaktive unge under 30 år. Organisationen har 23 kollektive medlemmer der repræsenterer ca. 15.000 musikelever og kor- og orkesterdeltagere. Musik og Ungdom har mange projekter bl.a. Orkesterfestivalen og Musikskoledage i Tivoli (s.d.). Orkesterfestivalen er Musik og Ungdoms årlige festival for orkestermusik. Her mødes fremtidens orkestermusikere. Orkesterfestivalen arrangeres i samarbejde med DR.  

Musik & Ungdom - www.musik-ungdom.dk 
Orkesterfestivalen - https://orkesterfestivalen.dk


Kulturelle Samråd i Danmark 
- KSD

Kulturelle Samråd i Danmark er landsforening for ca. 50 kulturelle samråd i kommunerne og har til opgave at rådgive samrådene i bred forstand. Det sker bl.a. ved at arrangere kurser, temamøder, årsmøder og konferencer m.m. Danske orkestre har derigennem ude i kommunerne en mulighed for at koordinere og annoncere sine aktiviteter.

http://www.kulturellesamraad.dk

 
Spil Dansk Ugen

Spil Dansk Ugen er musiklivets årlige festuge, der fejrer den dansk-producerede musik og det danske musikliv. Spil Dansk Ugen afholdes hvert år ca. den sidste uge i oktober. Spil Dansk Ugen - tidligere Spil Dansk Dagen - er en fast tradition i dansk musikliv siden 2001, og der er ca. 1.000 musikarrangementer fordelt over hele Danmark.

www.spildansk.dk


DMK - Danske Musik- og Kulturskoler

Danske Musik- og Kulturskoler er den nye samlende landsorganisation for musik- og kulturskolerne i Danmark. Den nye organisation blev skabt i november 2018 ved en stiftende generalforsamling. De to tidligere foreninger, Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA) og Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL), er lukket ved udgangen af 2018 og har overdraget arbejdet til Danske Musik- og Kulturskoler. Danske Musik- og Kulturskoler repræsenterer musik- og kulturskoler over hele landet og er stærkt forankret i de fem regionale samråd. Både ledere og brugere/interessenter vil fremover være valgbare til bestyrelsen, så organisationen får den bredest mulige politiske gennemslagskraft.

https://dmkskoler.dk

PubliMus 

PubliMus udgiver artikler i form af monografier om alle emner inden for musikken og musiklivet i bredeste forstand. Mange af vore forfattere er professionelle musikfolk, men vi ser gerne, at det ikke kun er fagfolk, der skriver til os. En del af artiklerne henvender sig fortrinsvis til musikere, musiklærere etc., men de fleste vil kunne læses – og er blevet læst – af folk uden musikfaglig kompetence. PubliMus er et non-profit netmagasin, der udgiver artikler om alle slags emner inden for musikken og musiklivet. Alle udgivelser ligger gratis tilgængelige på

https://www.publimus.dk