Foreningen Danske Orkesterdirigenter er grundlagt i august 2000. Foreningen er en landsforening for orkesterdirigenter. Som medlemmer optages dirigenter og instruktører, der beskæftiger sig med den instrumentale musik.

Vores

Slogan

Danske Orkesterdirigenter - gode dirigenter for fremtidens orkestre

Mission (eksistensberettigelse)

DOs mission er at skabe de bedst mulige musikalske oplevelser i orkesterlivet.

Vision

DOs vision er at uddanne orkesterdirigenter bedst muligt.

Formål

- at fremme interessen for den instrumentale musik og dens dirigenter lokalt, regionalt,
   nationalt og internationalt
- at skabe kunstnerisk, faglig og pædagogisk udveksling og udvikling blandt foreningen
   medlemmer
- at bevidstgøre orkesterdirigenterne om deres betydning for amatørmusiklivet
- at virke for en højnelse af den kunstneriske kvalitet i amatørmusikken
- at styrke dialogen mellem amatører og professionelle
- at samarbejde med komponister
- at være det kompetente forhandlingsorgan for foreningens medlemmer på landsplan i
   forhold til myndigheder og institutioner
- at koordinere aktiviteter og samarbejde med beslægtede organisationer

Foreningens aktiviteter

Foreningen afholder kursus- og seminarvirksomhed til udvikling af medlemmernes faglige kompetencer og til gensidig erfaringsudveksling og inspiration.

Foreningen udgiver et elektronisk nyhedsbrev med artikler og informationer om foreningens virke, kurser, debat, nyheder m.v.

Foreningen samarbejder med andre organisationer - se i menulinjen 'Om DO' og undermenuer 'DO er medlem af' og 'Samarbejdspartnere'.

Indmeldelse

Kan ske på siden her: Klik her