Danske Orkesterdirigenter er medlem af en række foreninger:

 

AKKS – Amatørernes Kunst og Kultur Samråd

- vores kulturelle paraplyorganisation

Skal vi have indflydelse på udviklingen og kunne søge midler bredere, må vi se musikken i en større kunstnerisk sammenhæng.
AKKS er et Samråd bestående af AMDK - Amatørmusik Danmark og DATS - Dansk Amatør Teater og Scenekunst - www.dats.dk -  som til sammen har over 150.000 aktivitetsmedlemmer. 

www.akks.dk


AMDK - Amatørmusik Danmark

- vores amatørmusikparaply

Amatørmusik Danmark arbejder for at fremme samarbejdet mellem de frivillige amatørmusikorganisationer, samt fremme interessen for aktiv musikudøvelse.
Amatørmusik Danmark ønsker at fremme interessen og forståelsen for musikkens kulturelle, sociale, alment dannende og samfundsmæssige betydning, samt at repræsentere amatørmusikorganisationerne i samarbejdet med andre amatørkunst- og kulturorganisationer i.

www.amatørmusik.dk

MIN - MUSIK I NORDEN

- nordiske brødre og søstre blandt nordiske kor- og orkesterorganisationer

MUSIK I NORDEN - MIN - er en nordisk paralsolorganisation for nordiske amatørmusikorganisationer både blandt kor og orkestre.
MIN vil udvikle det nordiske samarbejde inden for amatørmusikken på både orkester- og korområdet ved kontakt til nordiske politiske organisationer og fonde samt information om aktiviteter i Norden og Baltikum. MIN er medlem af en lang række netværk. Den nordiske orkesterorganisation NOMU er fx medlem af MIN.
Steen Finsen er bestyrelsesmedlem.

www.musikinorden.dk

NOMU - Nordisk Orkestermusik Union

- nordisk samarbejde blandt orkesterorganisationer


DO er medlem af Nordisk Orkestermusik Union - NOMU - en sammenslutning af nordiske landsdækkende organisationer for amatørorkestre. NOMU ønsker at styrke og stimulere interessen for aktiv deltagelse i det nordiske musikliv. NOMU udveksler viden om de enkelte landes dirigent- og orkesterkurser og -virksomhed. 

Steen Finsen er bestyrelsesmedlem.

www.nomu.info 


TMDK - Tidlig Musik i Danmark

- renaissance- og barokmusik 

Foreningen har til formål at fremme forståelsen og interessen for musik fra middelalder til tidlig romantik.

www.tidligmusik.dk


JazzDanmark

- jazzens genreorganisation

JazzDanmark bidrager til at udbrede jazzen og udvikle hele musiklivet, ved at skabe værdi for mennesker gennem nye møder, oplevelser og samarbejder - i og omkring jazz i Danmark og dansk jazz i udlandet. DO er medlem af JazzDanmarks Big Band-netværk.

www.jazzdanmark.dk

Samrådet for Ophavsret

- koordinerer ophavsretslige spørgsmål

Samrådet for Ophavsret er et uformelt samarbejde mellem alle organisationer, der repræsenterer ophavsmænd og udøvende kunstnere. Formålet med samarbejdet er at skabe mulighed for at drøfte ophavsretlige spørgsmål af fælles interesse.


MCD - Musisk Center Danmark

- amatørkulturens eget kursussted

Musisk Center Askov er amatørmusikkens stævne- og kursuscenter -  98 sengepladser står klar til at modtage amatørkor og - orkestre m.fl. 
Indkvartering, forplejning og egnede øve- og mødelokaler er til rådighed til konkurrencedygtige priser. Ligger ved Askov højskole.

www.musiskcenter.dk