14 musikskoler, 6 Brass Bands og 2 harmoniorkestre samt musikskolernes egne ensembler, 1 symfoniorkester, 1 koordinator til at fordele musiklærerne hensigtsmæssigt på øerne så de får bedre job, og stærkt samarbejde mellem musikskolerne – det er hvad Færøerne præsterer med 55.000 indbyggere

Nordisk Orkestermusik Union – NOMU, som er de nationale orkester-organisationers paraply i Norden, afholdt dette års repræsentantskabsmøde/ generalforsamling i Thorshavn. Det er praksis at skifte mellem de nordiske lande, og hvert år sigte efter interessante musikerfaringer på det lokale sted

På møderne var der mange spændende emner. Møde med komponisten og dirigenten Atli K. Petersen om at komponere ny musik til grade 1, 2 og 3, som er for nybegyndere og begyndere. Hans værker vil blive præsenteret på NOMUs 3. komponist/tonsätter-seminarium, der afholdes i Linköping i Sverige 3. weekend i september 2024. Sidste år præsenterede den finske komponist Ilari Hylikilä sine kompositioner, og 1. år i 2022 kick-startede NOMU tonsätter-projektet med 4 komponister fra 4 forskellige lande.

Læs mere om møder, besøg på musikskoler, musiktilbud på Færøerne