Er det at spille i orkester og synge i kor sundt?
Bliver man gladere?

Alle der er udøvende musikalsk ved det.
Men ved andre det? Kan det bevises?
Findes der videnskabelig evidens for dette?

I samarbejde med MUSIK I NORDEN, der står bag Nordisk Videncenter
for Amatørmusik, har vi indsamlet foreløbig 440 forskningsresultater
(der kan downloades sidst i artiklen), der tydeligt fortæller om det
gunstige i at udøve musik.

Amatørmusik er faktisk sundt for sind og krop, og aktivitet i et kor eller i et orkester
– både som musikalsk udøver og som frivillig i korets eller orkestrets bestyrelse –
træner menneskelige kvaliteter som at lytte, lede, være social, empatisk etc.

 

Er det at spille i orkester og synge i kor sundt?
Bliver man gladere?

Alle der er udøvende musikalsk ved det.
Men ved andre det? Kan det bevises?
Findes der videnskabelig evidens for dette?

I samarbejde med MUSIK I NORDEN, der står bag Nordisk Videncenter
for Amatørmusik, har vi indsamlet foreløbig 440 forskningsresultater
(der kan downloades sidst i artiklen), der tydeligt fortæller om det
gunstige i at udøve musik.

Amatørmusik er faktisk sundt for sind og krop, og aktivitet i et kor eller i et orkester
– både som musikalsk udøver og som frivillig i korets eller orkestrets bestyrelse –
træner menneskelige kvaliteter som at lytte, lede, være social, empatisk etc.

Vi fortsætter indsamlingen af fuldført forskning – både forskning set fra orkestrets side, men også forskning der er udført vedrørende dirigentens arbejde fx psykologisk, sociologisk, pædagogisk, retorisk, hjerneforskningsmæssigt, management/ledelsesmæssigt etc.

Studerende på alle niveauer – BA-, Masters- (MS), Ph.D.-afhandlinger og doktordisputatser – opfordres til at se på dette spændende og vigtige område.

Vi håber alle der læser dette vil hjælpe med til at kontakte studerende.

Forskningssamlingen blev fremlagt på en nordisk konference den 6.2.2021, og er udarbejdet af vores forskningsmedarbejder Henriette Schøn.

Interessante plancher over projektet

og selve forskningsindsamlingen

440 forskningsresultater

kan læses her:

https://videncenterforamatoermusik.dk/index.php/bibliotek

Læs mere:

MUSIK I NORDEN - MIN - www.musikinorden.dk
Nordisk Videncenter for Amatørmusik - www.videncenterforamatoermusik.dk
Videncenter for Direktion - www.videncenterfordirektion.dk


Tekst: Steen Finsen
Foto: Yale University

26.5.2021