Foreningen Danske Orkesterdirigenter er grundlagt i august 2000. Foreningen er en landsforening for orkesterdirigenter. Som medlemmer optages dirigenter og instruktører, der beskæftiger sig med den instrumentale musik.

Foreningens formål er

- at fremme interessen for den instrumentale musik og dens dirigenter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt
- at skabe kunstnerisk, faglig og pædagogisk udveksling og udvikling blandt foreningen medlemmer
- at bevidstgøre orkesterdirigenterne om deres betydning for amatørmusiklivet
- at virke for en højnelse af den kunstneriske kvalitet i amatørmusikken
- at styrke dialogen mellem amatører og professionelle
- at samarbejde med komponister
- at være det kompetente forhandlingsorgan for foreningens medlemmer på landsplan i forhold til myndigheder og institutioner
- at koordinere aktiviteter og samarbejde med beslægtede organisationer

Foreningens aktiviteter

Foreningen afholder kursus- og seminarvirksomhed til udvikling af medlemmernes faglige kompetencer og til gensidig erfaringsudveksling og inspiration.

Foreningen udgiver et elektronisk nyhedsbrev med artikler og informationer om foreningens virke, kurser, debat, nyheder m.v.

Foreningen samarbejder med andre organisationer - se i menulinjen
Om DO og undermenuer DO er medlem af og Samarbejdspartnere.

Indmeldelse

Kan ske på siden her: Klik her

Koncertkalender

Videncenter for Direktion

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte den musikalske
  fødekæde som et fælles
  ansvar
- at hver skole i Danmark bør
  have et skoleorkester/-kor,
  der integrerer hele skolens
  virke

 
blivmedlem3
pauke

DO kort

DANSKE ORKESTERDIRIGENTER
- GODE DIRIGENTER FOR
  FREMTIDENS ORKESTRE

- landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- uddannelse, efteruddannelse,
  videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter
           
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                       Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
      
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook

valdhornBestyrelses login