Foreningen Danske Orkesterdirigenter er grundlagt i august 2000. Foreningen er en landsforening for orkesterdirigenter. Som medlemmer optages dirigenter og instruktører, der beskæftiger sig med den instrumentale musik.

Vores

Slogan

Danske Orkesterdirigenter - gode dirigenter for fremtidens orkestre

Mission (eksistensberettigelse)

DOs mission er at skabe de bedst mulige musikalske oplevelser i orkesterlivet.

Vision

DOs vision er at uddanne orkesterdirigenter bedst muligt.

Formål

- at fremme interessen for den instrumentale musik og dens dirigenter lokalt, regionalt,
   nationalt og internationalt
- at skabe kunstnerisk, faglig og pædagogisk udveksling og udvikling blandt foreningen
   medlemmer
- at bevidstgøre orkesterdirigenterne om deres betydning for amatørmusiklivet
- at virke for en højnelse af den kunstneriske kvalitet i amatørmusikken
- at styrke dialogen mellem amatører og professionelle
- at samarbejde med komponister
- at være det kompetente forhandlingsorgan for foreningens medlemmer på landsplan i
   forhold til myndigheder og institutioner
- at koordinere aktiviteter og samarbejde med beslægtede organisationer

Foreningens aktiviteter

Foreningen afholder kursus- og seminarvirksomhed til udvikling af medlemmernes faglige kompetencer og til gensidig erfaringsudveksling og inspiration.

Foreningen udgiver et elektronisk nyhedsbrev med artikler og informationer om foreningens virke, kurser, debat, nyheder m.v.

Foreningen samarbejder med andre organisationer - se i menulinjen 'Om DO' og undermenuer 'DO er medlem af' og 'Samarbejdspartnere'.

Indmeldelse

Kan ske på siden her: Klik her

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login