Der er mulighed for at få støtte til dirigentløn, offentligt øvelokale stillet til disposition m.m. via Folkeoplysningsloven.

Orkestrets eller korets muligheder

Indmeldelse sker til et folkeoplysende forbund (som fx MOF-DK, FOF, AOF osv.), hvorved det enkelte orkester eller kor fungerer som et (aftenskole)hold under forbundet. Forbundets vedtægter opfylder de i loven opstillede krav og administrerer undervisningen, udbetaler dirigentløn etc.
NB. Ensemblet kan godt samtidig have sin egen (koncert)forening, der tager sig af alt det, som ikke vedrører undervisningen og/eller Folkeoplysnings-loven.

Hvad gør man for at komme under loven?

Læs mere i BIBLIOTEK

eller her: https://akks.dk/folkeoplysningsloven/


DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virke

DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

Besøg DO på Facebook

Bestyrelses login