Der er mulighed for at få støtte til dirigentløn, offentligt øvelokale stillet til disposition m.m. via Folkeoplysningsloven.

Orkestrets eller korets muligheder

Indmeldelse sker til et folkeoplysende forbund (som fx MOF-DK, FOF, AOF osv.), hvorved det enkelte orkester eller kor fungerer som et (aftenskole)hold under forbundet. Forbundets vedtægter opfylder de i loven opstillede krav og administrerer undervisningen, udbetaler dirigentløn etc.
NB. Ensemblet kan godt samtidig have sin egen (koncert)forening, der tager sig af alt det, som ikke vedrører undervisningen og/eller Folkeoplysnings-loven.

Hvad gør man for at komme under loven?

Læs mere i BIBLIOTEK

eller her: https://akks.dk/folkeoplysningsloven/


Nodeservice

Nodeservice
- forlag, partiturer, værker, arrangementer

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
 - at dirigenterne, musikskolen og
   folkeskolen, 
amatørmusiklivet,
   semi- og professionelle
   orkestre
 - som et
   musikalsk firkløver -  skal
   udmønte det musikalske
   økosystem som et fælles ansvar
   - at hver skole, gymnasium
   og universitet bør have et
   skoleorkester/-kor, der integrerer hele
   skolens virke

Slogan - Mission - Vision

SLOGAN
Danske Orkesterdirigenter - gode dirigenter for fremtidens orkestre - siden 2000

MISSION
Danske Orkesterdirigenters mission er at skabe bedst mulige musikalske oplevelser i musiklivet

VISION
Danske Orkesterdirigenters vision er at uddanne orkesterdirigenter bedst muligt

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter grundlagt år 2000

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

- læs eller download vores flyer

Besøg DO på Facebook

facebook

Log In