Danske Orkesterdirigenter er medlem af en række foreninger:

 

AKKS – Amatørernes Kunst og Kultur Samråd

- vores paraplyorganisation

Skal man have indflydelse på udviklingen og kunne søge midler bredere, må man se musikken i en større kunstnerisk sammenhæng.
AKKS er et Samråd bestående af MOF-DK - Musisk Oplysnings Forbund samt en række andre orkester-, kor-, forfatter- og fotoorganisationer. AKKS arbejder også i europæisk regi for at drage nytte af hinandens erfaringer.

www.akks.dk

MCD - Musisk Center Danmark

- amatørkulturens eget kursussted

MCD ejer kursuslokaler på Askov Højskole.
Bente Schindel er formand for foreningen MCD og for MCD-fond.

www.musiskcenter.dk


MOF-DK - Musisk Oplysningsforbund Danmark

- vores aftenskole

MOF-DK tilbyder administration velegnet til orkestre.
Bente Schindel er formand for MOF-DK.

www.mof-dk.dk


MIN - MUSIK I NORDEN

- nordiske brødre og søstre blandt nordiske kor- og orkesterorganisationer

MUSIK I NORDEN - MIN - er en nordisk paraplyorganisation for nordiske amatørmusikorganisationer både blandt kor og orkestre.
MIN vil udvikle det nordiske samarbejde inden for amatørmusikken på både orkester- og korområdet ved kontakt til nordiske politiske organisationer og fonde samt information om aktiviteter i Norden og Baltikum. Den nordiske orkesterorganisation NOMU er fx medlem af MIN.
Steen Finsen er bestyrelsesmedlem.

www.musikinorden.dk

NOMU - Nordisk Orkestermusik Union

- nordisk samarbejde blandt orkesterorganisationer

DO er medlem af Nordisk Orkestermusik Union - NOMU - en sammenslutning af nordiske landsdækkende organisationer for amatørorkestre. NOMU ønsker at styrke og stimulere interessen for aktiv deltagelse i det nordiske musikliv. NOMU udveksler viden om de enkelte landes dirigent- og orkesterkurser og -virksomhed. 
Steen Finsen er bestyrelsesmedlem.

www.nordiskmusikunion.org


TMDK - Tidlig Musik i Danmark

- renaissance- og barokmusik 


Foreningen har til formål at fremme forståelsen og interessen for musik fra middelalder til tidlig romantik.

www.tidligmusik.dk

SNYK - ny kompositionsmusik

- dansk genreorganisation for ny, eksperimenterende musik og lydkunst

SNYK støtter, rådgiver og samarbejder med aktører inden for Snyks område. Vi skaber nye netværk, arrangerer koncerter, talks, seminarer og konferencer samt den årlige festival G((o))ng Tomorrow.


www.snyk.dk
 

JazzDanmark

- jazzens genreorganisation

JazzDanmark bidrager til at udbrede jazzen og udvikle hele musiklivet, ved at skabe værdi for mennesker gennem nye møder, oplevelser og samarbejder - i og omkring jazz i Danmark og dansk jazz i udlandet.

www.jazzdanmark.dk

Samrådet for Ophavsret

- koordinerer ophavsretslige spørgsmål

Samrådet for Ophavsret er et uformelt samarbejde mellem alle organisationer, der repræsenterer ophavsmænd og udøvende kunstnere. Formålet med samarbejdet er at skabe mulighed for at drøfte ophavsretlige spørgsmål af fælles interesse.

www.samraadetforophavsret.dk

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login