Danske Orkesterdirigenter er medlem af en række foreninger:

 

AKKS – Amatørernes Kunst og Kultur Samråd

- vores kulturelle paraplyorganisation

Skal vi have indflydelse på udviklingen og kunne søge midler bredere, må vi se musikken i en større kunstnerisk sammenhæng.
AKKS er et Samråd bestående af AMDK - Amatørmusik Danmark og DATS - Dansk Amatør Teater og Scenekunst - www.dats.dk -  som til sammen har over 150.000 aktivitetsmedlemmer. AKKS er medlem af den europæiske parasol for amatørkultur - www.amateo.org - for at drage nytte af flere landes erfaringer.

www.akks.dk


AMDK - Amatørmusik Danmark

- vores amatørmusikparaply

Amatørmusik Danmark arbejder for at fremme samarbejdet mellem de frivillige amatørmusikorganisationer, samt fremme interessen for aktiv musikudøvelse.
Amatørmusik Danmark ønsker at fremme interessen og forståelsen for musikkens kulturelle, sociale, alment dannende og samfundsmæssige betydning, samt at repræsentere amatørmusikorganisationerne i samarbejdet med andre amatørkunst- og kulturorganisationer i.

www.amatørmusik.dk

MIN - MUSIK I NORDEN

- nordiske brødre og søstre blandt nordiske kor- og orkesterorganisationer

MUSIK I NORDEN - MIN - er en nordisk paralsolorganisation for nordiske amatørmusikorganisationer både blandt kor og orkestre.
MIN vil udvikle det nordiske samarbejde inden for amatørmusikken på både orkester- og korområdet ved kontakt til nordiske politiske organisationer og fonde samt information om aktiviteter i Norden og Baltikum. MIN er medlem af en lang række netværk. Den nordiske orkesterorganisation NOMU er fx medlem af MIN.
Steen Finsen er bestyrelsesmedlem.

www.musikinorden.dk

NOMU - Nordisk Orkestermusik Union

- nordisk samarbejde blandt orkesterorganisationer

DO er medlem af Nordisk Orkestermusik Union - NOMU - en sammenslutning af nordiske landsdækkende organisationer for amatørorkestre. NOMU ønsker at styrke og stimulere interessen for aktiv deltagelse i det nordiske musikliv. NOMU udveksler viden om de enkelte landes dirigent- og orkesterkurser og -virksomhed. 
Steen Finsen er bestyrelsesmedlem.

www.nomu.info 


TMDK - Tidlig Musik i Danmark

- renaissance- og barokmusik 


Foreningen har til formål at fremme forståelsen og interessen for musik fra middelalder til tidlig romantik.

www.tidligmusik.dk

JazzDanmark

- jazzens genreorganisation

JazzDanmark bidrager til at udbrede jazzen og udvikle hele musiklivet, ved at skabe værdi for mennesker gennem nye møder, oplevelser og samarbejder - i og omkring jazz i Danmark og dansk jazz i udlandet. DO er medlem af JazzDanmarks Big Band-netværk.

www.jazzdanmark.dk

Samrådet for Ophavsret

- koordinerer ophavsretslige spørgsmål

Samrådet for Ophavsret er et uformelt samarbejde mellem alle organisationer, der repræsenterer ophavsmænd og udøvende kunstnere. Formålet med samarbejdet er at skabe mulighed for at drøfte ophavsretlige spørgsmål af fælles interesse.

www.samraadetforophavsret.dk

MCD - Musisk Center Danmark

- amatørkulturens eget kursussted

Musisk Center Askov er amatørmusikkens stævne- og kursuscenter -  98 sengepladser står klar til at modtage amatørkor og - orkestre m.fl. 
Indkvartering, forplejning og egnede øve- og mødelokaler er til rådighed til konkurrencedygtige priser. Ligger ved Askov højskole.


www.musiskcenter.dk

medle2

Som medlem får du bl.a: 
 • Tilbud om uddannelse, efter-
  uddannelse og videreuddannelse
 • Aktuelle og relevante nyheder
  om musiklivet
 • Kunstnerisk, faglig og pædagogisk
  udvikling
 • Adgang til viden, links, bibliotek,
  videoer med dirigenter m.m.
 • Derudover er du med til at støtte
  amatørmusiklivet i DK og Norden
 • Kursusafgift: 500 kr. for medlemmer
  – 700 kr. for ikke-medlemmer

Dirigentbank

Søg en dirigent! - Søg et orkester!

Nodeservice

Nodeservice
- forlag, partiturer, værker, arrangementer

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
 - at dirigenterne, musikskolen og
   folkeskolen, 
amatørmusiklivet,
   semi- og professionelle
   orkestre
 - som et
   musikalsk firkløver -  skal
   udmønte det musikalske
   økosystem som et fælles ansvar
   - at hver skole, gymnasium
   og universitet bør have et
   skoleorkester/-kor, der integrerer hele
   skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre - siden 2000

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter grundlagt år 2000

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

- læs eller download vores flyer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook

facebook


QR DO
paukeBestyrelses login