OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - FAQ

Hvem er Danske Orkesterdirigenter?

Vi er en landsforening, der varetager dirigenters interesse især med afholdelse af dirigentkurser på alle niveauer.


Hvor kan jeg finde DOs kurser?

www.dirigentinstituttet.dk/kurser


Hvor kan jeg tilmelde mig kurser?

www.dirigentinstituttet.dk/tilmeld


Hvornår afholdes kurser?

Vi har en kalender på forsiden af www.dirigentinstituttet.dk men du er altid velkommen til at tilmelde dig og komme på venteliste.


Hvordan kan man få job som dirigent?

Medlemmer kan noteres i vores dirigentbank på https://danskeorkesterdirigenter.dk/2-uncategorised/135-dirigentbank


Hvad er forskellen på Danske Orkesterdirigenter og Dirigent Instituttet?

Danske Orkesterdirigenter (DO) er en landsforening, der varetager dirigenters interesse (dog ikke som fagforening), og Dirigent Instituttet er DOs kursusafdeling, som har egen hjemmeside www.dirigentinstituttet.dk


Jeg er meget ung, men vil gerne lære at dirigere - kan jeg blive optaget på kurser?

Bestemt. Vi har ingen aldersgrænse. Det er en fordel, hvis du har spillet et instrument, gået på musikskole el.l. Blot send os din tilmelding til vort  Basiskursus på www.dirigentinstituttet.dk/tilmeld


Jeg er ikke ung mere, nok mere livserfaren, men kunne godt tænke mig at dirigere - kan jeg blive optaget på jeres kurser?

Alder er ingen hindring. Blot tilmeld dig på http://dirigentinstituttet.dk/tilmeld


Har I en Facebook?

Ja på https://www.facebook.com/dirigentinstituttet


Er der en FAQ på Dirigent Instituttet, der uddyber kurserne?

Ja, den kan du finde her http://dirigentinstituttet.dk/faq

Hvordan indmelder jeg mig i foreningen Danske Orkesterdirigenter?

Det kan du gøre på https://danskeorkesterdirigenter.dk/om-do/indmeldelse
- hermed styrker du dig selv og dirigentstanden.

Videncenter for Direktion

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver de
  bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruktører,
  udviklere, coaches i musiklivet
- at musik-/kulturskolerne, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et musikalsk  
  firkløver - skal udmønte den
  musikalske fødekæde som et
  fælles ansvar
- at hver skole i Danmark bør have
  et skoleorkester og/eller -kor, der
  integrerer hele skolens virke

DO kort

DANSKE ORKESTERDIRIGENTER
- GODE DIRIGENTER FOR FREMTIDENS ORKESTRE

- landsforening for orkesterdirigenter

- afholder mange typer dirigentkurser
- uddannelse, efteruddannelse,
  videreuddannelse

- arbejder for en højnelse af den
  kunstneriske
kvalitet i amatørmusikken
- informerer om kunstneriske og faglige
  temaer

Besøg DO på Facebook

Bestyrelses login