Martin Sell svinger pinden

Hvor kan jeg uddanne mig til og videreuddanne mig som dirigent?


Danske Orkesterdirigenter - DO - og Dirigent Instituttet

Har kurser på 12 niveauer samt specialkurser plus et afklarende basiskursus. Uddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse. Velegnet til dirigenter inden for alle typer besætninger. Læs mere:
www.dirigentinstituttet.dk

Derudover er der følgende muligheder:

- Dansk Kapelmesterforening
- Danske Korledere
- Kirkemusikskoler
- Musikkonservatorier
- Privatundervisning
- Universiteterne
- Internationale dirigentkurser

Nederst på denne side er der en oversigt over dirigentkurser i andre lande.

Dansk Kapelmesterforening - DK

Udbyder diverse videreuddannelseskurser til medlemmer der dirigerer professionelle ensembler.

Danske Korledere

Afholder seminarer for kordirigenter.

Kirkemusikskolerne

Tre kirkemusikskoler udbyder grundlæggende og tidsmæssigt overkommelige uddannelser primært til kor og kirkemusik.

Musikkonservatorierne

Har forskellige uddannelser både på forskellige niveauer rettet til orkestre eller kor.

Privatundervisning

Der findes dirigenter, der giver privatlektioner.

Universiteterne

På de Musikvidenskabelige Institutter på flere af landets universiteter indgår direktion som en del af studiet.

Internationale dirigentkurser

Er du interesseret i at prøve kræfter i udlandet er denne hjemmeside god tilhørende MUSIK I NORDEN:

http://www.musikinorden.dk/index.php/15-dirigent/72-dirigentuddannelser

Koncertkalender

Videncenter for Direktion

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte den musikalske
  fødekæde som et fælles
  ansvar
- at hver skole i Danmark bør
  have et skoleorkester/-kor,
  der integrerer hele skolens
  virke

 
blivmedlem3
pauke

DO kort

DANSKE ORKESTERDIRIGENTER
- GODE DIRIGENTER FOR
  FREMTIDENS ORKESTRE

- landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- uddannelse, efteruddannelse,
  videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter
           
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                       Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
      
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook

valdhornBestyrelses login