Martin Sell svinger pinden

Hvor kan jeg uddanne mig til og videreuddanne mig som dirigent?


Danske Orkesterdirigenter og Dirigent Instituttet

Har kurser på 12 niveauer samt specialkurser plus et afklarende Basiskursus. Uddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse.
Velegnet til dirigenter inden for alle typer besætninger.
Læs mere:
www.dirigentinstituttet.dk

Derudover er der følgende muligheder:

- Dansk Kapelmesterforening
- Danske Korledere
- Kirkemusikskoler
- Musikkonservatorier
- Privatundervisning
- Universiteterne
- Internationale dirigentkurser

Nederst på denne side er der en oversigt over dirigentkurser i andre lande.

Dansk Kapelmesterforening - DK

Udbyder diverse videreuddannelseskurser til medlemmer der dirigerer professionelle ensembler.

Danske Korledere

Afholder seminarer for kordirigenter.

Kirkemusikskolerne

Tre kirkemusikskoler udbyder grundlæggende og tidsmæssigt overkommelige uddannelser primært til kor og kirkemusik.

Musikkonservatorierne

Har forskellige uddannelser både på forskellige niveauer rettet til orkestre eller kor.

Privatundervisning

Der findes dirigenter, der giver privatlektioner.

Universiteterne

På de Musikvidenskabelige Institutter på flere af landets universiteter indgår direktion som en del af studiet.

Internationale dirigentkurser

Er du interesseret i at prøve kræfter i udlandet er denne hjemmeside god tilhørende MUSIK I NORDEN:

http://www.musikinorden.dk/index.php/15-dirigent/72-dirigentuddannelser

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login