Danske Orkesterdirigenters og Dirigent Instituttets BIBLIOTEK

Her kan du finde relevante oplysninger, som er nyttige i din dirigentgerning:

  Baggrund
  Amatørkultur
  Blodforgiftningen - om Lully
  Dirigenter
  Dirigenter - videos
  Folkeoplysningsloven
  Høringssvar
  Ophavsret
   
  Musik
  Grib intervallet
  Hvordan få de rigtige musikere på pultene
  Hørelsen, lyd, tinnitus og akustik
  Orkesterprøve
  Warm-up - Cool-down
   
  Organisering
  Dirigentens opgaver
  Find vej i IT-landskabet
  Skoleorkestre er redningen!
  Samarbejdsaftale
   
  Konferencer
  Forskningskonference om hørelsen Stockholm 2018
  Visionsforum på Christiansborg 2015

Dirigentbank

Koncertkalender

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver de
  bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruktører,
  udviklere, coaches i musiklivet
- at musik-/kulturskolerne, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - musikalsk firkløver -  
 
skal udmønte den musikalske
  fødekæde som et fælles ansvar
- at hver skole i Danmark bør have et
  skoleorkester og/eller –kor, der
  integrerer hele skolens virke

 
blivmedlem3
pauke

DO kort

DANSKE ORKESTERDIRIGENTER
- GODE DIRIGENTER FOR FREMTIDENS ORKESTRE

- landsforening for orkesterdirigenter

- afholder mange typer dirigentkurser
- uddannelse, efteruddannelse,
  videreuddannelse

- arbejder for en højnelse af den
  kunstneriske
kvalitet i amatørmusikken
- informerer om kunstneriske og faglige
  temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter
           
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                       Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
      
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook

valdhornBestyrelses login