Videncenter for Direktion

Forskningstemaer - et idekatalog

Herunder præsenteres et idékatalog til bacheloropgaver, specialer og Ph.D.-afhandlinger, der kan virke som inspiration til forskning inden for området:


Undersøgelse af forholdet mellem orkester- og korledelse & virksomhedsledelse

Opbrud i amatør/professionel begrebet

- undersøgelse af vækstlagets mange deltagerdefinitioner
- Con Amore-folket, frivillighed, amatører og professionelle.


Hvad er en professionel dirigent?
- en der er uddannet ved en højere læreanstalt

- en der har mange jobs
- en der i indstilling, arbejdsindsats og vedholdenhed er professionel

Fremmer deltagelse i amatørmusik menneskers retoriske og kommunikative evner?

Hvad er arbejdsfordelingen mellem en dirigent og en chefdirigent?

Hvad er arbejdsfordelingen mellem en dirigent og koncertmester
- hvad er sub-arbejdsfordelingen mellem koncertmester og gruppernes koncertmester

Hvad er forholdet og arbejdsfordelingen mellem dirigent, tillidsmand og administration?

Hvad er forholdet og arbejdsfordelingen mellem dirigent og bestyrelse?

- og formand og resten af bestyrelsen
- og formand og koncertmester

Hvordan opleves lydstyrke i et orkester?
- forskelle på grund af instrumenttype
- forskel på grund af placering i forhold til andre instrumenter
- forskel på grund af rum og akustiske forhold

Hvordan tackles orkestermusik og anvendelse af elektroniske instrumenter?
- ny musik, musicals etc.

Hvilke psykiske og fysiske arbejdsmiljøforhold udsættes dirigenten for?

Hvordan instruerer og dirigerer man skoleorkestre?
- aldersfordeling i børn, meget unge, unge

Er der forskel på orkesterdirektion og kordirektion?
- forskelle og ligheder

Analyse af direktion af klassisk musik og rytmisk musik
- Big Band
- Teaterorkestre etc.

Kræver kønsforskelle forskellig instruktion?
- psykologi
- retorik
- forskelle i hjernen

Kan og skal dirigenten tænke i konsekvenser for høreskader?

- musikere
- publikum

Hvordan arbejder dirigenten med intonationsforhold?
- instrumenttyper
- instrumenter indbyrdes

Hvad er forholdet mellem dirigentens faglige uddannelse og almene dannelse?

Hvordan udvikler dirigenten sig?
- faglighed
- karriere
- stemmer

Hvordan dirigeres barok- og renaissancemusik?

Hvordan agerer dirigenten i forhold til handicappede musikere?
- hørelse
- mentalt
- fysisk

Dirigenten og ny musik?
- håndtering af "udvidet nodeskrift"
- håndtering af sjældne og "skæve" instrumenter
- rytmiske udfordringer

Hvordan håndterer dirigenten timelange værker?

- forberedelse
- udførelse
- mentale og musikalske formkurver
- energi til orkestret

Dirigerer kvinder og mænd forskelligt?

- kommunikation
- psykologi

Dirigentens fagter - slaget i luften
- kropssprog
- non-verbal kommunikation
- dirigentens rum
- døvesprog
- Soundpainting og improvisation

Dirigenten og konkurrencer
- nogle orkestre og kor elsker konkurrencer
- fordele og ulemper
- rolle, indpisker
- sport og kunst paradoks

Forholdet mellem musikalske mål og sociale mål
- amatørorkestre og -kor - nye, lidt erfarne, erfarne
- "strammer eller slapper" - ambitioner eller hygge
- professionelle orkestre og kor

Analyse af dirigentens arbejdsopgaver
- hvilke andre job kan der evt. sammenlignes med
- hvilke lønniveauer kan der sammenlignes
- hvilket ansvar har en dirigent

Verdensberømte dirigenter
- Bernstein, von Karajan, Toscanini, Solti
- hvad er det de kan, som rækker ud over gennemsnittet af dirigenter

Hvilken rolle og betydning har dirigenten i samfundet?
- som coach, spillende træner, underviser, inspirator

Dirigentens mimik
- blik, fokus, øjne, øjenbryn, mund etc.
- talende billedsprog
- tillærte færdighed?

Dirigentens gestik
- højre hånd
- venstre ånd
- koordination, synkroni, asynkroni
- lodrette og vandrette slag- og klangrum


Dirigentbank

Koncertkalender

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver de
  bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruktører,
  udviklere, coaches i musiklivet
- at musik-/kulturskolerne, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et musikalsk  
  firkløver - skal udmønte den
  musikalske fødekæde som et
  fælles ansvar
- at hver skole i Danmark bør have
  et skoleorkester og/eller -kor, der
  integrerer hele skolens virke

 
blivmedlem3
pauke

DO kort

DANSKE ORKESTERDIRIGENTER
- GODE DIRIGENTER FOR FREMTIDENS ORKESTRE

- landsforening for orkesterdirigenter

- afholder mange typer dirigentkurser
- uddannelse, efteruddannelse,
  videreuddannelse

- arbejder for en højnelse af den
  kunstneriske
kvalitet i amatørmusikken
- informerer om kunstneriske og faglige
  temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter
           
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                       Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
      
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook

valdhornBestyrelses login