Folketingets kulturudvalg afholdt den 2. maj 2018 i Landstingsalen på Christiansborg en åben høring om musikskolerne.

Mødet tog udgangspunkt Musikskoletænketankens rapport: Perspektiver for fremtiden og aktuelle indsatsområder for musik- og kulturskolerne.

Der var inviteret forskellige oplægsholdere fra musikskolerne og kulturchefer i Danmark. Holdninger fra udvalgspolitikere, oplægsholdere og salen kom vejen rundt fx
- der bør være et forpligtende samarbejde mellem grundskolen og musikskolen
- kun 10 % børn anvender musikskolerne - og kun fra de bedre bemidlede hjem
- musik samler forældre, landsby, bedsteforældre
- den sociale dimension er vigtig
- vi har en kulturbærende rolle
- kulturskolen er et lokalt kreativt kraftcenter

Kulturministeren nævnte, at musikken, kunsten og kulturen er vigtige, og skal ikke måles i regneark.

Det er vigtigt, at musikskolerne leverer musikere til amatørmusiklivet, og heldigvis blev dette nævnt af et par talere.

Det er ogå uhyre vigtigt at musikskolerne kender orkestre og kor i deres område, som deres elever kan fortsætte i, og at orkestrene/korene omvendt gør sig kendte i musikskolerne helt ind på kontoret. Vi orkesterdirigenter bør sige dette overalt.

Læs mere:
Musikskoletænketankens rapport
Optagelse af høring - lyt/se

Tekst: Steen Finsen

Dirigentbank

Koncertkalender

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver de
  bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruktører,
  udviklere, coaches i musiklivet
- at musik-/kulturskolerne, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et musikalsk  
  firkløver - skal udmønte den
  musikalske fødekæde som et
  fælles ansvar
- at hver skole i Danmark bør have
  et skoleorkester og/eller -kor, der
  integrerer hele skolens virke

 
blivmedlem3
pauke

DO kort

DANSKE ORKESTERDIRIGENTER
- GODE DIRIGENTER FOR FREMTIDENS ORKESTRE

- landsforening for orkesterdirigenter

- afholder mange typer dirigentkurser
- uddannelse, efteruddannelse,
  videreuddannelse

- arbejder for en højnelse af den
  kunstneriske
kvalitet i amatørmusikken
- informerer om kunstneriske og faglige
  temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter
           
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                       Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
      
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook

valdhornBestyrelses login