Så blev modtageren af Con Amore Kulturpris 2017 langt om længe afsløret! Dette år er prisen gået til Høje-Taastrup Kommune, som var nomineret sammen Aarhus og Thisted Kommune. Kommunerne indstilles af lokale foreninger og enkeltpersoner. Modtageren af prisen er blevet valgt af en jury bestående af Birgit Overgaard og Bolette Kvist, som udtaler om årets modtager:

Høje Taastrup kommune har en Kulturpolitik med bred repræsentation, og prioriterer et stort udvalg af tilbud inden for amatørkulturområdet. Gennem tiltag som bl.a. Forenings- Hæders- og Ungelederprisen, sætter de fokus på den ekstraordinære indsats i amatørkultur-foreningerne, og fremmer på den måde lysten til at tage del i amatørkulturlivet for kommunens borgere.”

Merete Scheelsbeck formand for Fritids- og Kulturudvalget i Høje-Taastrup Kommune udtaler:

Det er fantastisk, og jeg er super stolt, både på min kommunes vegne, og også på vegne af alle de ildsjæle, der knokler for, at vi har et rigt kulturliv i Høje-Taastrup. Nu glæder jeg mig bare til at komme hjem og fortælle alle de andre, at vi har modtaget prisen.

Con Amore Kulturpris blev uddelt d. 25. august på Kulturmødet på Mors, med Poul Krebs som special guest.

Kilde: www.akks.dk

25.8.2017

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login