Igen i år deltager AKKS i Folkemødet på Bornholm. I år bliver det i samarbejde med DFKS – Det Frivillige Kulturelle Samråd, der er paraply for de frivillige formidlende kulturforeninger rundt omkring i hele Danmark. Foreninger, hvor frivillige organiserer, koordinerer, arrangerer og skaber rammer for kulturen, mens AKKS repræsenterer de frivillige kulturelle udøvere.

Sammen afholder AKKS og DFKS høringen “Hvad vil vi med den frivillige kultur i Danmark”, hvor professionelle kulturpersoner og politikere debatterer værdien af den frivillige kultur og amatørkulturen og sætter fokus på værdien af og forholdene for det store frivillige kulturelle engagement i Danmark. Det hele foregår i DFS – Dansk Folkeoplysnings Telt C25 lørdag den 17. juni fra 11.50 – 12.50.

Med i debatten er Jane Jegind (V), Leif Mikkelsen (LA), Merete Scheelsbeck (C), Søren Søndergaard (E), Lars Salling, Danmarks Teaterforeninger, Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer, Marianne Granvig, Granvig Artists. Moderator er Tom Ahlberg, tidl.  skole- og kulturborgmester i København.

Fra: www.akks.dk
30.5.2017

 blivmedlem3

DO mener

DO mener
- at alle typer orkestre behøver
  de bedst mulige dirigenter
- at dirigenter skal værdsættes
  maksimalt både økonomisk og
  politisk som vigtige instruk-
  tører, udviklere, coaches i
  musiklivet
- at musikskolen, amatør-
  musiklivet, folkeskolen og
  dirigenterne - som et
  musikalsk firkløver - skal
  udmønte det musikalske
  økosystem som et fælles
  ansvar
- at hver skole, gymnasium
  og universitet bør have et
  skoleorkester/-kor, der inte-
  grerer hele skolens virkevaldhorn
DO slogan

Danske Orkesterdirigenter
- gode dirigenter for fremtidens
  orkestre

DO kort

Danske Orkesterdirigenter
- er en landsforening for
  orkesterdirigenter

- afholder mange typer
  dirigentkurser
- udbyder uddannelse, efter-
  uddannelse, videreuddannelse

- arbejder for en højnelse
  af den kunstneriske
kvalitet i
  amatørmusikken

- informerer om kunstneriske
  og faglige temaer

DO er

Danske Orkesterdirigenter 
     
Dirigent Institutttet    
Netværk          Kurser
    Uddannelse    Hjemmeside
Efteruddannelse 
             Videreuddannelse
     Viden     Dirigentbank
 Nyheder         Samarbejde
                   Videncenter for direktion       
Medlemservice      Blog
     Koncertkalender
          Nordisk Videndeling
     
spilleGLÆDE            

udvikling for fremtiden   

Besøg DO på Facebook


QR DO
paukeBestyrelses login