DO samarbejder med en række andre organisationer i Danmark.

 

Dansk Kapelmesterforening
Dansk Kapelmesterforening er en faglig sammenslutning af dirigenter og kapelmestre inden for den seriøse musik, militærmusikken samt teater-, show-, jazz- og populærmusikområdet, og som varetager sine medlemmers interesser i form af nyheder, arrangementer, støtte og kurser.

Læs mere om Dansk Kapelmesterforening på www.kapelmesterforening.dk

DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed
DATS er en landsdækkende teaterorganisation, der varetager sine medlemmers interesser i form af tilskud, kurser, uddannelsesforløb, konferencer og festivaler mv. DATS repræsenterer ca. 55.000 teateramatører, hvoraf over halvdelen er børn og unge.

Læs mere om DATS på www.dats.dk.


Kulturelle Samråd i Danmark
Kulturelle Samråd i Danmark er landsforening for 47 kulturelle samråd i kommunerne og har til opgave at rådgive samrådene i bred forstand. Det sker bl.a. ved at arrangere kurser, temamøder, årsmøder og konferencer m.m. Foreningen støttes økonomisk af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet.

Læs mere om Kulturelle Samråd i Danmark på www.kulturellesamraad.dk


Kulturhusene i Danmark
Kulturhusene i Danmark er en kulturpolitisk forening, der består af 79 lokale kultur-, aktivitets- og medborgerhuse. Et fællestræk for husene er, at de skaber rammer for og igangsætter kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter. Foreningen afholder bl.a. kurser og konferencer.

Læs mere om Kulturhusene i Danmark på www.kulturhusene.dkSpil Dansk Dagen

Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag, der fejrer den dansk producerede musik og det danske musikliv. Dagen afholdes hvert år på den sidste torsdag i oktober. Spil Dansk Dagen er en fast tradition i dansk musikliv siden 2001 og på selve dagen er der ca. 1.000 musikarrangementer, fordelt over hele Danmark.

Læs mere om Spil Dansk Dagen på www.spildansk.dk