HVOR KAN JEG UDDANNE OG VIDEREUDDANNE MIG TIL DIRIGENT?
 
Der er følgende muligheder:
 
- Dansk Amatørmusiks kurser
- Dansk Kapelmesterforenings seminarer
- Danske Korlederes seminarer
- Danske Orkesterdirigenters seminarer
- Foreninger og forbunds egne kurser
- Kirkemusikskoler
- Musikkonservatorier
- Privatundervisning
- Universiteterne
 

Dansk Amatørmusik - DAM
har kurser på flere niveauer i både orkester- og kordirektion.
Uddannelsen løber over et år af gangen med weekends og et opholdskursus.
 

Dansk Kapelmesterforening
der har medlemmer der dirigerer professionelle ensembler, har diverse videreuddannelseskurser.
 
Danske Korledere
har seminarer for kordirigenter.

Danske Orkesterdirigenter - DO
har et-dags-seminarer, der både er videreuddannelse for dirigenter, som vil udvikle sig inden for sit område eller måske overvejer at dirigere mere strygere end brass eller vice versa.
Seminarerne er også appetitvækkere med både teoretiske og praktiske elementer, der kan bruges til at afstemme dine forventninger og overvejelser om mere grundig uddannelse de steder der er nævnt ovenfor.

Mange foreninger og forbund
har egne kurser, som er tilpasset specielle kor, genrer, harmonika etc.

Kirkemusikskolerne
i Roskilde, Løgumkloster og Vestervig har grundlæggende og tidsmæssigt overkommelige
uddannelser primært til kor og kirke.
 
Musikkonservatorierne
har forskellige uddannelser både på forskellige niveauer og mere eller mindre rettet til orkestre eller kor.
 
Privatundervisning
Der findes mange dirigenter, der giver privatlektioner. Her må man spørge sig lidt frem.

Universiteterne
På de Musikvidenskabelige Institutter på flere af landets universiteter indgår direktion som en del af studiet.


[Tilbage]