MEDLEMSKAB AF ANDRE FORENINGER

- gør DO mere vidende og dermed mere operativDanske Orkesterdirigenter er medlem af en række foreninger:

AKKS – Amatørernes Kunst og Kultur Samråd

- man kan ikke stå alene

Skal man have indflydelse på udviklingen og kunne søge midler bredere, må man også se musikken i en større kunstnerisk sammenhæng.
AKKS er et Samråd bestående af DAM, MOF-Musisk Oplysnings Forbund samt en række andre musikforbund. Tidligere har der også været f.eks. amatørteatrene med.
Et af årets væsentligste emner har været forberedelsen af et indlæg i forbindelsen med revidering af lov om folkeoplysning. Mange dirigenter lønnes ikke efter fortjeneste og mange kor har ikke egnede lokaler f.eks. AKKS arbejder nu også i europæisk regi for at drage nytte af hinandens erfaringer.
Med mellemrum inviteres hovedorganisationernes foreninger (f.eks. DO) med til møder i AKKS.
DO er indirekte via DAM medlem af AKKS.
Besøg AKKS


DAM – Dansk Amatørmusik

- samarbejde, dirigentuddannelse, Musikmagasin, arbejdsudvalg og sekretariat

DO er medlem af DAM - en almennyttig organisation til fremme af udviklingen og vilkårene for amatørmusikken i Danmark.
DAM virker for højnelsen af den kunstneriske kvalitet i musikudfoldelsen blandt amatører.

DAM er det organisatoriske og musikalske omdrejningspunkt for amatørmusikken i Danmark.

Steen Finsen har været DO´s repræsentant i DAM´s orkesterudvalg og i repræsentantskabet.

Besøg DAM


Dansk Kapelmesterforening

Dansk Kapelmesterforening er en faglig sammenslutning af dirigenter og kapelmestre inden for den seriøse musik, militærmusikken samt teater-, show-, jazz- og populærmusikområdet, og som varetager sine medlemmers interesser i form af nyheder, arrangementer, støtte og kurser.

Læs mere om Dansk Kapelmesterforening på www.kapelmesterforening.dk
DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed

DATS er en landsdækkende teaterorganisation, der varetager sine medlemmers interesser i form af tilskud, kurser, uddannelsesforløb, konferencer og festivaler mv. DATS repræsenterer ca. 55.000 teateramatører, hvoraf over halvdelen er børn og unge.
Læs mere om DATS på www.dats.dk.


DM - Danmarks Musikråd

– ”hele Danmarks Musikråd”

DM er et Musikråd, der debatterer og rådgiver om musikspørgsmål, og som opstod fordi Statens Musikråd blev nedlagt for år tilbage. DM er musiklivets eget råd.
Der er omkring 50 musikforeninger og –institutioner som medlem.
På møderne orienteres om situationen i det danske musikliv, politiske initiativer vurderes og hver gang inviteres en kulturpolitiker fra et af partierne eller anden relevant aktør f.eks. Sangens år.
Fremover arrangerer DM forskellige debatmøder.
Steen Finsen er rådsmedlem.

Kulturhusene i Danmark

Kulturhusene i Danmark er en kulturpolitisk forening, der består af 79 lokale kultur-, aktivitets- og medborgerhuse. Et fællestræk for husene er, at de skaber rammer for og igangsætter kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter. Foreningen afholder bl.a. kurser og konferencer.
Læs mere om Kulturhusene i Danmark på www.kulturhusene.dk

MCD - Musisk Center Danmark

- amatørmusikkens eget kursussted

MCD ejer kursuslokaler på Askov Højskole.
Bente Schindel (DO´s kasserer) er bestyrelsesmedlem i MCD.
Besøg MCD


MOF - Musisk Oplysningsforbund Danmark

- "vores aftenskole"

MOF tilbyder folkeoplysende undervisning specielt egnet for orkestre.
Bente Schindel (DO´s kasserer) er formand for MOF.
Besøg MOF


MUSIK I NORDEN

- nordiske brødre og søstre

Musik i Norden (tidl. SAMNAM) er en nordisk musiksammenslutning, der med mellemrum holder konferencer med emner af internordisk interesse.
Besøg Musik i Norden


MUSIKZONEN

- netværksorganisationen der vil være Europas førende til skabelse, fremførelse og anvendelse af dansk musik

 
Musikzonen er til for bl.a organisationer og foreninger med musik i fokus.
Musikzonen bygger bro til andre erhverv, forskning mv. for at udvide musikbranchens råderum og muligheder.
Musikzonen motiverer til nye samarbejdsflader, erfa-udveksling og til større bevidsthed om musikbranchens potentialer.Musikzonen

SNYK - ny musik

SNYK er genreorganisationen for ny kompositionsmusik og anden eksperimenterende musik i Danmark. Vi er landsdækkende og internationalt orienteret.
 
www.snyk.dk[Tilbage]